Dóró Árpád, főiskolai adjunktus

Dóró Árpád által tutoráls előadásaink:

  • Az agresszió ma

  • Agresszió az iskolában

  • Gyermekrajzok elemzése

A tanár-pszichológusról bővebb információt a Tovább gomb segítségével érhettek el!

A szabadkai Tudományegyetemen végezte tanulmányait. A Tanítóképző Főiskolai Kar Pedagógiai-Pszichológiai Szzakcsoportjánál jelenleg Bevezetés a pszichológiába, Fejlődéslélektan, Pedagógiai szociállélektan, Differenciált és személyiséglélektan és Kriminológia tárgyakat oktat. Tagja a Minőségirányítási Bizottságnak és a főiskola belső auditora.

Legfontosabb publikációk:
- Az antiszociális személyiség alakulása In. Funkcionális analfabetizmus és reszocializáció. Módszertani segédanyag. Szerk. Steklács János, 2002.
- A családi működés észlelése és az Eysencki személyiségdimenziók kapcsolata középiskolás korban. In. A Magyar Tudomány Napja, KF, Kecskemét, 2001.
 

Szakmai közéleti tevékenység:
- Magyar Családterápiás Egyesület
- DREAM Dinamikus Rövidterápiás Műhely, Pécs
- Pannonpszichiátria Társaság, Pécs
- Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete


Honlapja: http://pszichologus-kecskemet.hu

Kövess bennünket!

Események