A Kecskeméti Főiskola Szakkollégiumáról

2001-ben alapították meg a Kecskeméti Főiskolán a kezdetben kizárólag a GAMF Kar hallgatóit fogadó tudományos műhelyet. A ma ismert szakkollégiiumnak a Kecskeméti Főiskola Homokbányai Campusa ad otthont a 2009/2010-es tavaszi félévtől kezdődően, ezt megelőzően a főiskola GAMF Karán üzemelt. Megalakulása óta két részből áll, mely lakhatási lehetőséget biztosító internátust és externátust jelent. Jelenleg 32 fő lakik a szakkollégiumban, aminek az egyik előfeltétele a főiskola kollégiumi felvételi eljárásának való eredményes megfelelés. Externátusi státuszban évente 1-2 főnyi tag van, akik többségében Kecskeméten vagy a város vonzáskörzetében laknak.

A szakkollégium megalapításához nagyban hozzájárult, hogy 2002 márciusára befejeződött a főiskolához tartozó, a város Homokbánya nevet viselő területén álló két, jelenleg is működő korszerű kollégiumi épület felújítása. Birtokbavételük lehetőséget kínált az addig használt kecskeméti bérlemények elhagyására, illetve elősegítette a hallgatók nagyobb arányú elhelyezését a kollégiumban.

A tárgyi feltételek meglétével Horváth Kázmér egykori kollégiumi igazgató kezdeményezésére vetődött fel a szakkollégium megteremtésének tényleges gondolata. A hosszabb időszakot felölelő tervezőmunkába bekapcsolódott Dr. Tóth József és Dr. Török Erika oktató is, melynek eredményeként a GAMF Kari Tanács hivatalosan is kimondta a GAMF Szakkollégium megalakulását és az 2002-től megkezdhette működését. A másik két kar hallgatói 2010-ben csatlakoztak először a szakkollégium életébe.

A szakmai fordulópontot a 2012-es év hozta el a főiskola szakkollégiuma számára. A hosszú évek munkáját összefoglaló, az InterKoll minősítési eljárására benyújtott pályázatát megnyerve a műhely előbb "Szakkollégiumi Ígéretté", majd egy évvel később "Minősített Szakkollégiummá" vált, ami egyben az InterKoll tagjai közé való felvételt is jelentette. A sikeres működés útján való menetelés ezzel nem ért véget, igazán csak ekkor indult be, ugyanis a következő években lehetőség nyílt tanulmányutak, csapatépítő kirándulások, szakmai kurzusok finanszírozására és társ-szakkollégiumokkal is gazdagabbá vált a közösség.

A tudományos műhely működését tekintve az egyesületi modell típusú intézmények közé sorolható, aminek megfelelően a demokratikus elvek érvényesülése hangsúlyos, vagyis a közösség életét mozgató fő döntések a Közgyűlés szintjén dőlnek el. Ennek tagja minden olyan szakkollégista, aki adott tanulmányi félévre felvételt nyer, nemre és tanult szakra való megkülönböztetés nélkül. A Közgyűlés élén a tagok által szavazással megválasztott Szakkollégiumi Tanács áll, akik közül négyet a szakkollégium szavazati többséggel választ meg, kettőt, mint szakmai vezetőt pedig a felsőoktatási intézmény delegál.

A szakkollégium szakmai programja minden félév elején kerül meghatározásra, s jellemzően két részre tagolható. Egyrészt a hallgatók önálló kutató munkájának, alkotói tevékenységének bemutatása kap nagy hangsúlyt, melyet egyénileg vagy kiscsoportosan is fel lehet dolgozni. A 2009-es évekig a tagok megválaszthatták, hogy házi dolgozat vagy prezentáció formájában kívánnak számot adni munkájukról, ezt követően már csak előadástartásra van lehetőség. A választott témát minden esetben egy előzőleg felkért konzulens (tutor) segítségével kell feldolgozni, bemutatását pedig a témát röviden összefoglaló leírás – ún. abstract – tutor általi aláíratásával kell engedélyeztetni.

Kövess bennünket!

Események