Angolszász történeti háttér

Az elitképzést megtestesítő szakkollégiumi szerveződés gyökerei részben angolszász eredetűek: oktatásszervezésükre jellemző vonás az ún. college rendszer, melyből a szakkollégiumok működési mechanizmusa eredeztethető. A XIII. századbeli fiatal Oxford-i Egyetemen a - vallási tartalmú - tanítás egymástól többnyire független college-okban (kollégiumokban) zajlott, melyek együttműködéséből született meg később a ma ismert egyetemforma.

Eltekintve a részletesebb történelmi kifejtéstők meg kell jegyezni, hogy a XIII. században az Oxford-i Egyetemből vált ki a Cambridge-i Egyetem, mely mind struktúrájában, mind működésében őrzi a közös múlt jellegzeteségeit. Az azonos szálak miatt nevezik együttesen Oxbridge-ként is az intézményt.

E rendszer hagyománya meghatározta a jelenlegi működést, hiszen a college-ok napjainkban is léteznek, és fontos szerepet töltenek be a tehetséggondozás és oktatás terén. A rendszer és egyben az Oxbridge egyetemek legjellegzetesebb vívmánya a tutoriális-rendszer felállítása, ami a kiemelkedően tehetséges hallgatók foglalkoztatására ad lehetőséget manapság is. Az előadások és szemináriumok mellett ugyanis minden esetben egy-egy vezetőtanár (ún. tutor) kíséri végig a hallgatók munkáját, aki egyéni vagy kiscsoportos konzultációk során méri fel aktuális kutatási témájukat, tanulmányaik helyzetét vagy ad választ kérdéseikre. Ezenfelül az egyes kollégiumokban önálló szervezésű órák és foglalkozások keretében nyílik lehetőség a tehetséggondozásra.

Kövess bennünket!

Események