Mi az a szakkollégium?

„A szakkollégium magas színvonalú szakmai képzést folytató, közösségformáló, autonóm intézmény, melynek célja társadalmi problémákra érzékeny, szakmailag igényes értelmiség kinevelése“ 

A szakkollégium a hazai tehetséggondozási rendszer eleme, sajátos jogintézmény, öntevékeny személyegyesülés a magyar nyelvű felsőoktatás rendszerében. Egyes álláspontok szerint egyenesen "hungarikum" a maga nemében. Tagjainak, a szakkollégistáknak - akik rendszerint egyetemi/főiskolai hallgatók vagy más egyetemi polgárok - igyekszik megteremteni a (nemzetközi viszonylatban is) magas szakmai színvonal eléréséhez a megfelelő környezetet. A szakkollégium alapító irata sokféle lehet, de rendszerint a tagok együttlakásának tényén alapul, s célul tűzi ki a társadalmilag érzékeny és jól informált értelmiségiek képzését, a szakkollégisták tehetséggondozását, önkiteljesedésének elősegítését.

A szakkollégium célja:

  • „széles látókörű értelmiség képzése,
  • oktató - kutató munka összekapcsolása révén szakmai tudományos műhelyek létrehozása,
  • az egyetemi, főiskolai szellemi élet élénkítése,
  • szakmai programok szervezése kívülállók számára is,
  • együttlakó diákok öntevékeny közösségeinek létrehozása,
  • autonómia, a döntések önálló módon, független szervezetekként való meghozása,
  • demokratikus elvek alapján a közéletiség szellemi alapjainak megteremtése,
  • a világnézetek és az értékek pluralizmusának érvényesülése“.

Kövess bennünket!

Események