Szarvas Gréta

Tudományos munkájának címe: Konfliktusok és agresszió az iskolában

Konzulense volt: Dóró Árpád, mestertanár

TDK időpontja: 2014. május 21.

 

A dolgozatról bővebben a Tovább gombra kattitnva olvashattok!


A pedagógusoknak a tanítá során sokféle problémát kell megoldaniuk, melyekre talán fel sem készültek. Ilyenek például a konfliktusok, melyek az osztálytermi környezetben csaknem mindennap megjelennek és nem ritkán agresszióhoz vezetnek. Dolgozatom elkészítésekor az iskolában leggyakrabban előforduló diák és pedagógus közötti összeütköések fajtáinak és megoldási módjainak feltérképezését, a gyermeki agresszió megértését, illetveaz oktatási intézményekben megjelenú erőszak alaposabb megismerését tűztem ki célul.
Kutatásom alaját az iskolai erőszakkal, annak megelőzésével és kezelésével kapcsolatos problémák képezték. Manapság a gyermei agresszivitásnak vannak a tanítók számára igen sok gondot okozó megnyilvánulási formái, amelyeekt kollégáik néhány évvel ezelőtt még nem tapasztaltak alsó tagozaton. A legnagyobb problémát az jelenti, hogy a pedagógusokat ezekre nem készítették fel tanulmányaik során, éppen emiatt nem reagálnak ezekre tudatosan. Kérdőíves kutatás segítségével bizonyosodtam meg feltételezéseim valóságtartalmáról, melyben három - egy egyházi és két állami - intézmény vett részt. Az iskolák tanítói, illetve 3. és 4. osztályosai körében végeztem a felmérést. A mintát 148 diák és 30 pedagógus adta. A feldolgozott adatok alapján bebizonyosodott, hogy a legtöbb véleménnyel ellentétben az egyházi és az állami iskoláki között agresszió tekintetében, a pedagógusok továbbra is segítségre szorulnak, és a felmérésben résztvevő iskolákban többnyire nincs olyan működő program, melynek célja az iskolai erőszak megelőzése/ kezelése. Kettő hipotézist cáfoltak az eredmények, miszerint a cyberbullying alsó tagozaton még nem jelenik meg, illetve alsó tagozaton a verbális mellett a fizikai agresszió is problémát jelent, melyet diákok követnek el pedagógusokkal szemben.
Az adatokat egy táblázatkezelő szoftverrel, Microsoft Excellel dolgoztam fel, melyet SPSS statisztikai program segítségével lehetne tökéletesíteni. Érdemes lenne a kutatásomat több iskola bevonásával folytatni, hogy átfogóbb képet kapjunk erről a napjainkban egyre nagyobb pedagógiai problémáról.

Kövess bennünket!

Események